Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Środa, 2018-10-17

Imieniny: Antonii, Ignacego

Projekt Szkoła Zawodowców

Projekt Szkoła Zawodowców - informacja o postępowaniu

Szanowni Państwo

 Na stronie internetowej BIP Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji

Nauczycieli we Włocławku w zakładce Finanse/ Zamówienia, pod adresem:

http://www.bip.cen.info.pl/index.php?id=139&p=60,

ogłoszono 22 sierpnia 2017 r. postępowanie prowadzone zgodnie z art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem jest "Opracowanie

programu i przeprowadzenie innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych z

branżowego języka obcego w inteligentnych specjalizacjach dla

uczestników Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

lata 2014-2020."

 Termin składania ofert upływa z dniem 30 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00.

 

Teresa Marek

Wicedyrektor

Kujawsko-Pomorskie Centrum

Edukacji Nauczycieli we Włocławku

(+48) 54 231 33 42 wew.25

530 703 910

t.marek@cen.info.pl