Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Sobota, 2017-11-18

Imieniny: Klaudyny, Romana
Jesteś tutaj: Start / Informacje / Ogłoszenia

Ogłoszenia

Artykuły

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Toruniu - informacje

2017-03-10
Powiększ zdjęcie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - informacje

2017-03-10
Powiększ zdjęcie

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, wychowawców i nauczycieli

2017-10-11

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu

zaprasza na

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
(dla rodziców/ wychowawców/ nauczycieli)

 

MAMY JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC NA ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ:
12.10 (czwartek) – grupa popołudniowa 16.00-19.00
17.10 (wtorek) – grupa poranna 8.00-11.00

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych

 

Czytaj więcej o: Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, wychowawców i nauczycieli

Rodzina w Centrum – Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-09-12

Projekt realizowany jest od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

Projekt skierowany jest do:

 • osób w rodzinie przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze.

Projekt skierowany jest do osób, których miejscem zamieszkania lub centrum życiowej aktywności znajduje się na terenie Torunia.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

Szczegóły oferty i dokładne informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.mopr.torun.pl/index.php/projekty-efs/815-rodzina-w-centrum

 

Czytaj więcej o: Rodzina w Centrum – Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego

Baza danych teleadresowych podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

2017-09-12

Pod poniższym linkiem znajduje się baza danych teleadresowych podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

 • Jednostki specjalistycznego poradnictwa
 • Placówki tymczasowego schronienia
 • Wykaz Powiatów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
 • Wykaz specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • Wykaz Zespołów Interdyscyplinarnych
 • Osoby nadzorujące lub koordynujące działania służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Organizacje pozarządowe świadczące usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?szukaj=bazy+danych+teleadresowych&gdzie=0&menu=2&item=50&page=7386&pnr=1

 

Czytaj więcej o: Baza danych teleadresowych podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.